Friday, May 6, 2011

Perbahasan Ucapan TYT oleh Jason Ong

Perbahasan Ucapan T.Y.T Bagi Perasmian Mesyuarat Pertama Penggal Ke-4 DUN Pulau Pinang Yang Ke-12

Terima kasih Dato Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk memberi sedikit sebanyak ulasan dan pandangan dalam perbahasan kali ini. Kemungkinan besar perbahasan saya kali ini merupakan kali yang terakhir sebelum kita bersiap sedia untuk menghadapi pilihanraya umum yang akan datang.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi tahniah kepada kerajaan negeri Pakatan Rakyat (PR) atas segala usaha dan inisiatif yang diambil sejak tahun 2008 sehingga sekarang yang telah berjaya menarik pelaburan asing yang mencecah RM12.2 billion bagi tahun 2010.

Ini dengan jelas sendiri menunjukkan Pulau Pinang di bawah satu pentadbiran yang cekap dan telus telah memberi keyakinan kepada para pelabur asing dan tempatan untuk terus melabur dan melabur semula di negeri ini. Ini sudah tentu akan terus memajukan negeri Pulau Pinang di mana statistik yang dikeluarkan oleh SERI (Socio-Economic Research Institute) baru-baru ini juga amat menyakinkan.

Kejayaan negeri Pulau Pinang dalam menerajui tempat pertama dalam pelaburan asing ini adalah selaras dengan pujian dan pengiktirafan oleh Transparency International (TI) ke atas kerajaan Pulau Pinang di mana dasar CAT yang diperkenalkan oleh kerajaan Pulau Pinang selama ini telah membawa berkat.

Demi melengkapi serta mempertahankan pencapaian ini, saya menyambut baik dan yakin dengan penandatanganan memorandum persefahaman (MOU) di antara syarikat gergasi negeri Cina dengan kerajaan negeri Pulau Pinang baru-baru ini yang berkaitan dengan cadangan pembinaan satu (1) terowong yang dikenali sebagai “Penang/Butterworth Tunnel” dan dua (2) lebuhraya yang masing-masing dikenali sebagai “Gurney Drive/Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Eu By-pass” dan “Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Eu/Bandar Baru Air Itam By-pass”.

Walaupun ketiga-tiga projek tersebut masih di peringkat awal dan kajian, namun ini merupakan satu inisiatif yang dapat memberi keyakinan lanjut kepada para pelabur asing dan tempatan bahawa pembangunan Pulau Pinang akan terus maju dan berkembang ke satu tahap yang lebih seimbang di seluruh negeri di mana ianya akan wujudkan konektiviti (connectivity) dan transportasi yang lebih murah, menjimat masa dan berkesan yang dapat menghubungi seluruh negeri.

Dengan adanya rangkaian ini, rakyat Pulau Pinang terutamanya anak-anak muda dari mana-mana daerah boleh berulang-alik ke daerah yang lain dengan mudah dengan kos yang minima. Yang lebih penting ialah dengan penambahan “Penang/Butterworth Tunnel”, ia juga akan bertindak sebagai penghubung alternatif (alternative link) selain daripada Jambatan Pertama dan Kedua Pulau Pinang dan Terminal Feri.

Dengan adanya perkembangan yang seimbang secara semulajadinya anak-anak muda kita tidak perlu berhijrah ke negeri yang lain yang lebih pesat dengan pembangunan dan aktiviti ekonomi. Sudah tentu kemajuan yang seimbang secara langsung akan mengurangkan perjalanan (travelling) yang tidak perlu dan juga akan mengurangkan kes-kes nahas jalanraya.

Seperti baru-baru ini di Sarawak, kita dapat lihat betapa teruknya keadaan pembangunan yang begitu tidak seimbang sehingga kebanyakan anak-anak muda terpaksa berhijrah keluar dari kampung-kampung untuk bekerja di pusat bandar termasuk mereka yang terpaksa menjelajah ke Semenanjung Malaysia untuk mencari peluang pekerjaan. Tambahan pula, pembangunan yang tidak seimbang juga menyumbang kepada kekurangan Infrastruktur yang sempurna seperti jalanraya yang tidak berturap, kelengkapan asas air, api dan sistem pemparitan juga tidak disediakan sebaik-baiknya selama ini telah menyebabkan nasib orang-orang kampung di Sarawak tidak terbela.

Sehubungan itu, cadangan pembinaan terowong yang dikenali sebagai “Penang/Butterworth Tunnel” dan dua (2) lebuhraya yang masing-masing dikenali sebagai “Gurney Drive/Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Eu By-pass” dan “Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Eu/Bandar Baru Air Itam By-pass” adalah tepat pada masa untuk kerajaan negeri Pulau Pinang yang baru untuk membetulkan ketidakseimbangan (imbalance) ini yang berlarutan melebihi 50 tahun terutamanya di Seberang Perai Utara, Seberang Perai Selatan termasuk Balik Pulau.

Selain itu dengan perkembangan teknologi hijau kebelakangan ini untuk menggantikan tenaga yang tidak boleh diperbaharui, saya percayai kerajaan negeri (PR) juga tidak ketinggalan zaman dengan pelaksanaan “green building index”. Di sini saya ingin mencadangkan supaya garis panduan pelepasan atau satu sistem rebat atau perolehan kredit karbon ditentu dan dilaksanakan untuk menggalakkan para pemaju untuk menggunakan teknologi hijau dalam projek pembangunan seperti pemasangan “solar panel”, “grey water system”, “wind-mill”, “composit bin” dan lain-lain yang seumpamanya boleh membantu menjana kuasa melalui sumber kuasa semulajadi seperti matahari dan angin.

Dato Speaker,

Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan negeri (PR) atas peruntukan wang untuk membiayai 80% kos pengecatan semula sembilan (9) blok Rumah Pangsa Padang Tembak walaupun tujuh (7) daripada blok rumah pangsa tersebut adalah dimiliki individu. Walaubagaimanapun Alhamdulillah kerana munculnya dua (2) orang misteri yang murah hati yang sanggup membiayai 20% kos pengecatan tersebut. Tajaan sebegini tidak pernah berlaku di Rumah Pangsa Padang Tembak semasa pemerintahan kerajaan lepas.

Orang-orang misteri itu cukup memahami keadaan kewangan kerajaan negeri (PR) yang terhad dan mempunyai keyakinan terhadap pentadbiran kerajaan (PR) yang telus dan cekap dan itulah sebab mereka ingin menyokong (PR) untuk terus menjadi kerajaan. InsyaAllah kerja-kerja pengecatan semula Rumah Pangsa Padang Tembak akan bermula pada masa yang akan datang.

Dato Speaker,

Saya juga ingin menarik perhatian dewan ini bahawa sudah sampai masanya dirancang satu bangunan dewan undangan negeri yang baru memandangkan dewan ini adalah dewan yang paling kecil di Malaysia. Dewan yang baru perlu mempunyai kemudahan-kemudahan sebuah dewan persidangan, perpustakaan, bilik-bilik mesyuarat, dewan pameran, banquet hall, bilik-bilik ADUN, KM, TKM dan kakitangan pejabat DUN dan ruang meletak kereta yang luas.

Saya juga mencadangkan ADUN-ADUN di beri peluang latihan dan “study tour” untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keupayaan. Bukan semua ADUN mahir dan berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang pengurusan, kewangan dan pengurusan sumber manusia. Dalam aspek ini saya mencadangkan satu belanjawan khas yang dikenali sebagai “Parliament/State Legislative Budget Control” diwujudkan di bawah DUN untuk tujuan ini. Saya mengambil contoh keadaan perpustakaan DUN yang amat menyedihkan kerana tidak mempunyai buku-buku rujukan berkaitan dengan DUN. Saya berharap belanjawan khas ini dapat diwujudkan segera asing daripada pejabat setiausaha kerajaan negeri yang boleh dipantau oleh Auditor General.

Di samping itu, saya juga mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada kerajaan negeri yang bertindak adil dalam pembahagian peruntukkan kepada KADUN. Kawasan pembangkang tetap diberi perhatian. Muara sungai Teluk Kumbar misalnya mendapat hampir RM 500,000-00 untuk pendalaman dan pembinaaan pam pengawalan banjir yang sehingga ini banjir yang berlaku hampir setiap tahun di kawasan tersebut dapat dikurangkan. Dalam masa yang sama saya juga difahamkan ada cadangan oleh JPS untuk menambahkan bilangan pam di muara sungai tersebut.

Dato Speaker,

Selain itu, baru-baru ini JPS di bawah peruntukkan Kerajaan Negeri juga telah membina tebing pasir penghalang ombak di DUN Pulau Betong bagi membantu nelayan keluar masuk muara Sungai Kuala Pulau Betong dan muara Sg Burung yang bernilai RM300,000-00 untuk dua projek itu. Kawasan pembangkang tidak diabaikan sungguhpun kerajaan negeri tidak letakkan sign board, satu lagi projek kerajaan pakatan.

Kerajaan negeri (PR) sejak mengambil-alih pada 2008 telah memperkukuh serta mempergiatkan sistem “open tender” untuk projek-projek kerajaan negeri. Amalan sistem “open tender” secara langsung akan menyumbang kepada ketelusan dan persaingan yang sihat di kalangan pengusaha atau kontraktor di mana mutu kerja-kerja akan lebih terjamin dan dalam masa yang sama wang rakyat boleh dijimatkan.

Kalau kita bandingkan dengan projek-projek kerajaan lepas yang diawardkan secara perundingan terus seperti Jalanraya Balik Pulau/Genting yang bernilai RM57 juta di bawah Bulkers Coproration Sdn. Bhd. yang sepatutnya disiapkan pada bulan Mei 2007. Walaupun perlanjutan masa telah diberikan, projek tersebut sehingga hari ini masih tidak boleh disiapkan. Yang lebih mengejutkan ialah kontraktor itu ditamatkan secara persetujuan bersama. Kemudian kontraktor baru, Sarohan Sdn. Bhd. dilantik untuk menyiapkan projek tersebut tetapi sehingga hari ini masih belum disiapkan.

Inilah masalahnya apabila projek besar kerajaan tidak ditender. Saya juga difahamkan projek Kolej Kemahiran Tinggi MARA Balik Pulau juga menghadapi pelbagai masalah seperti keretakan yang menyebabkan pelajar terpaksa menumpang di USM. Ianya merupakan kenyataan umum bahawa projek kerajaan yang tidak ditender terbuka akan menghadapi pelbagai masalah.

Y.B. Dato Speaker,

Sebagai tanda penghargaan, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua jabatan kerajaan yang telah bersama-sama membantu saya mengatasi pelbagai masalah yang dihadapi di kawasan saya khasnya dalam mempertingkatkan kualiti hidup dari segi kebersihan, keselesaan dan keselamatan.

Sebagai contoh tahap kebersihan dan keselamatan di Padang Tembak, Ladang Hong Seng dan Ladang Lada telah banyak bertambah baik dan cukup memuaskan walaupun masih ada ruang untuk “improvement”. Rakyat boleh lihat dan rasa dengan sendiri. Syabas kepada semua pimpinan kerajaan negeri Pulau Pinang,

Terima kasih ditujukan khasnya kepada Bahagian Perumahan, MPPP, JPS, JKR, Pejabat Daerah Timur Laut, Polis, Pertahanan Awam, Bomba Sukarela Bukit Bendera dan Pulau Tikus serta anggota Community Policing (CP) yang sama-sama bermuafakat dalam memberi segala kerjasama secara langsung dan tidak langsung membantu saya memberi perkhidmatan yang sebaik-baiknya kepada semua yang duduk di DUN Kebun Bunga seperti pepatah, “Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.”

Dalam penggulungan, izinkan saya mengakhiri perbahasan saya dengan satu petikan dari Surah Al-Sajaddah, “Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka (daripada segala jenis ni’mat) yang amat indah dipandang dan menggembirakan, sebagai balasan bagi amal-amal salih yang mereka telah kerjakan.”) (32:17)

Sekian. Terima kasih. Y.B. Speaker saya mohon untuk menyokong.
Jason Ong Khan Lee (ADUN KEBUN BUNGA)
4-5-2011
Post a Comment